Recensione di: Jakub Niedźwiedź, "Poeta i mapa: Jan Kochanowski a kartografia XVI wieku", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, pp. 335