Acrostichis własnego wyobrażenia kniaża wielkiego moskiewskiego