Zastosowanie endoskopu i ultradźwiękowych końcówek retro do zabiegu resekcji korzenia zęba [The use of an endoscope and ultrasonic reto-tips in root-resection]