Τα αγάλματα και τα ανάγλυφα του Διονυσιακού Θεάτρου = Le statue e i rilievi del Teatro di Dioniso = Statues and reliefs from the Theatre of Dionysos / C. De Domenico - In: HADRIANUS-ΑΔΡΙΑΝΟΣ. Αδριανός, η Αθήνα και τα Γυμνάσια - Adriano, Atene e i Ginnasi - Hadrian, Athens and the Gymnasia. / [a cura di] M. Lagogianni-Georgakarakos, E. Papi. - Prima edizione. - Atene : Αθήνα. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο; Scuola Archeologica Italiana di Atene, 2018. - ISBN 9789603863502. - pp. 128-129

Τα αγάλματα και τα ανάγλυφα του Διονυσιακού Θεάτρου = Le statue e i rilievi del Teatro di Dioniso = Statues and reliefs from the Theatre of Dionysos

C. De Domenico
2018

Atene; Età Adrianea; Teatro di Dioniso; Scultura romana
Settore L-ANT/07 - Archeologia Classica
Book Part (author)
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
De Domenico 2018, Τα αγάλματα και τα ανάγλυφα του Θεάτρου - Le statue e i rilievi del Teatro - Statues and reliefs from the Theatre, in Hadrianus-Αδριανός pdf.pdf

solo utenti autorizzati

Tipologia: Publisher's version/PDF
Dimensione 4.89 MB
Formato Adobe PDF
4.89 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia
Pubblicazioni consigliate

Caricamento pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: http://hdl.handle.net/2434/865144
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact