Haematological, serum biochemical and electrophoretic data on healthy captive Egyptian fruit bats (Rousettus aegyptiacus)