Terrorismo, radicalismo politico e guerra asimmetrica