Newton: Alchemist, filosoof en natuurwetenschapper