Lietuvos įvaizdis Nikolos Turkio tarpukario veikale “Lietuva praeityje ir dabartyje” (1933) ir Lietuvos istorijos pažinimo problema Italijoje