Listy Jana Kozielewskiego, czyli postać Jana Karskiego między narracją literacka a wiedzą historiograficzną