‘Iusti sunt omnia': note a margine del De statu innocencie di John Wyclif