W dialogu z tradycją. Łacińskie źródła foricoenium 42 i 52