Omeros, St. Lucia: l’epica di fondazione di Derek Walcott