Photochemical grafting of acrylated azo dyes onto polymeric surfaces. IV. Grafting of 4-(N-ethyl-N-2-acryloxyethyl)amino-4'-nitro-azobenzene onto cellulose