Photochemical grafting of acrylated azo dyes onto polymeric surfaces. I. Grafting of 4-(N-ethyl,N-2-acryloxyethyl)amino,4'-nitro,azobenzene onto polyamide and polypropylene fibres