REGIOSELECTIVE OPENING OF EPOXYALDONOLACTONES TO FLUORODEOXYALDONOLACTONES USING TETRABUTYLAMMONIUM DIHYDROGENTRIFLUORIDE