Clusters industriais e innovación rexional: unha avaliación e implicacións para a cohesión económica